Vi erbjuder professionella markarbeten

Att underarbetet är viktigt vet alla!

Hönö Schakt AB utför alla slags markarbeten som bl.a schaktning, husgrunder, och VA-arbeten. Vi åtar oss även större entreprenader.


Som kund måste man vara säker på att de som anlitas för markarbeten i samband med husgrunder, dräneringar, schaktningar m.m är utbildade och kompetenta.

Hönö Schakt har lång erfarenhet i branschen samt att våra medarbetare har den utbildningen som krävs.

Tjänster:

  • Husgrunder
  • Trädgårdsanläggningar
  • VA-arbeten
  • Dräneringar
  • Stenspräckning
  • Dumpertransporter
  • Rivning av hus mm.
  • Försäljning grus, makadam, jord - vi levererar  direkt till er dörr !
Hönö Schakt AB Kontakta oss

Samarbetspartners:

Duciumus Blasting

Duciumus Blasting

Hönö Bygg & Mark AB

Referenser:

Berg Propulsion